Featured

Over deze site

"Zij begrijpt nog steeds niet wat haar is overkomen, en niemand kan het haar uitleggen."

HELLP: een ernstige zwangerschapsgerelateerde aandoening. Ik spreek uit ervaring na drie keer HELLP te hebben gehad. Het HELLP-syndroom komt gelukkig niet veel voor en treft jaarlijks absoluut gezien maar weinig zwangere vrouwen. Voor wie er wél mee te maken heeft, is het des te heftiger, misschien juist vanwege de zeldzaamheid ervan. 

Plotseling, vaak zonder duidelijke aanwijzingen vooraf, levensbedreigend ziek worden terwijl je nieuw leven in je draagt, is een schokkende en ingrijpende ervaring. HELLP heeft een enorme impact op vrouwen, hun partner en hun naaste en verdere omgeving. Na mijn eigen HELLP snakte ik ernaar te horen - maar vooral te lezen - over vrouwen in diezelfde omstandigheden. Over hun angst, hun verdriet, hun keuzes voor al dan niet een volgende zwangerschap. Hun verhalen hielpen me mijn leven weer op de rails te krijgen.

Daarom deze website vol HELLP-ervaringen. Van mijzelf, van andere vrouwen, maar ook van partners, ouders en andere direct betrokkenen. Behalve deze ervaringsdeskundigen komen ook zorgprofessionals aan het woord. Vanuit hun specifieke deskundigheid als bijvoorbeeld gynaecoloog, internist, verloskundige, (IC-)verpleegkundige, kraamverpleegkundige of lactatiekundige vertellen zij over hun ervaringen met HELLP.

Accent bij de ervaringen van patiënten en professionals ligt op de communicatie tussen patiënte en professional. Hoogleraar Verloskunde in het UMC Arie Franx sprak in zijn oratie over HELLP en pre-eclampsie onder andere over de ontreddering waarin vrouwen verkeren als zij getroffen worden door het HELLP-syndroom. Zijn citaat verwoordt niet alleen de wanhoop van deze vrouwen, maar indirect ook het gevoel van onmacht van de professional als het gaat om deze levensbedreigende aandoening:

"Zij begrijpt nog steeds niet wat haar is overkomen, en niemand kan het haar uitleggen."

Voor professionals is het van belang de impact te leren onderkennen die HELLP heeft op vrouwen die dit hebben meegemaakt, hun partner en hun sociale omgeving. Kennis hierover bevordert het begrip voor de situatie van hun patiënten. Naar ik hoop heeft dit een gunstig effect op de communicatie met deze vrouwen en hun partners. 

Als deze website (indirect) bijdraagt aan een betere voorlichting, begeleiding en ondersteuning van patiënten die HELLP (of pre-eclampsie) hebben meegemaakt, dan is mijn missie geslaagd.


Herma Klein Kranenberg

Naar boven